Angajament > Calitate


Calitatea, ca măsură a satisfacției clientului și a complianței cu cerințele relevante, este o valoare deosebit de importantă pentru SIFI și un factor cheie în asigurarea siguranței, eficienței și fiabilității produselor sale.

Rezultatul acestui angajament este demonstrat prin sistemul de management al calității al companiei, dezvoltat prin decizia birourilor executiv și de management ale SIFI Group și certificat de un organism independent, care a evaluat complianța Companiei cu standardele de calitate relevante în domeniul de care aceasta aparține.


 


În cadrul sistemului de management al calității SIFI a introdus o politică de calitate cu obiective aferente, provenind din planul strategic al SIFI și având scopul de a optimiza performanța globală și de a oferi clienților o gamă completă de produse.

 Mai mult, Compania a introdus un model de organizare, management și control în acord cu D.Lgs 231/2001 (și amendamentele ulterioare).


Certificări ale Companiei:

Sistemul de management al calității
Certificat ISO 9001:2015 
Certificat ISO 13485
 
Calitatea, ca măsură a satisfacției clientului și a complianței cu cerințele relevante, este o valoare deosebit de importantă pentru SIFI și un factor cheie în asigurarea...
 
SIFI își concentrează atenția asupra individului și a bunăstării sale în societate prin intermediul proiectelor de responsabilitate socială, inițiative și efortu...
Follow Us!